Kurser

Jag bedriver både företagsanpassade kurser och kurser i personlig utveckling.

Kurser i personlig utveckling

Jag har en underbar kursgård i Bergslagen där jag håller kurser i personlig utveckling, stresshantering, meditation och fördjupad kontakt med naturen. Jag har också en lokal på Södermalm i Stockholm där jag bedriver terapi och mindre kurser.

 

Kurser i Organisationsutveckling

 

Organisationsutvecklingen bedrivs främst i ett program som heter Horisont, där jag samarbetar med Ethel Wallberg. Kunderna är både  stora bolag som SEB och Trygg Hansa och mindre företag och organisationer.

 

Vår styrka är att vi är bra på att skapa stor trygghet i våra grupper. Deltagarna känner tillit, vilket gynnar både individen och gruppen. Detta kommer i sin tur hela organisationen till godo.

 

Horisont är mycket uppskattat och många av våra kunder kommer tillbaka år efter år.

 

Kontakta mig för mer information

 

Rekommendation från Terapi och Kursdeltagare:

 

"Per är en enastående och outtröttlig lyssnare. Han tar det man säger på allvar, övertolkar aldrig. Han har en grundläggande respekt för ens berättelse och därmed för en själv. Samtidigt uppfattar han klanger och attityder i ens egna ord man ofta inte är helt medveten om. Det kan ibland bli en rent komisk ”visst-fan-upplevelse” när han påminner en om vad man sagt om en viss sak några minuter eller månader tidigare.

 

Jag uppfattar det som att han anser att förändringar i en människa måste komma inifrån, men kan hjälpas fram av terapeuten. Jag tror att han anser att det finns en grundläggande förändringstakt i en människa som inte kan överskridas, men att det alltid finns en rörelse som kan vårdas och utvecklas. Ibland kan det handla om att komma över en tröskel man annars inte skulle klarat på egen hand. Eller så är det så enkelt som att han säger ”Nu har vi tittat på och beskrivit den här dörren ganska länge. Varför inte pröva att gå igenom den?”

 

För mej är det viktigt att en samtalspartner har humor. Det är ibland nära till det komiska när man tar fram det mest ångestladdade, sorgesamma, konfliktfyllda och inte minst barnsliga inom en. Med rätt slags humor, och den har Per i mitt tycke, följer en värme, som kan göra sådana samtal lättare.

Det finns inget hokus-pokus i Pers filosofi. Han kan ibland applicera gammal indiansk eller indisk visdom på människans psyke, men jag har aldrig upplevt det som mystifierande eller ovidkommande, utan enbart som berikande infallsvinklar. Till saken hör att jag varken är religiös eller har tycke för mysterier. Däremot tror jag att människans psyke och sammanhang med omvärlden är mer komplext och omfattande än vi har koll på idag.